NDT Eğitimleri ve Belgelendirme

TSE CEN ISO/TR 25107 ve TSE CEN ISO/TR 25108’e göre verilmektedir.

NDT Yöntemi

Ders Saati

Toplam

-

Seviye I

Seviye II

-

Sıvı Penetrant Muayene (PT)

16 saat

24 saat

40 saat

Manyetik Parçacık Muayene(MT)

16 saat

24 saat

40 saat

Gözle Muayene (VT)

16 saat

24 saat

40 saat

Ultrasonik Muayene (UT)

40 saat

80 saat

120 saatEğitimlerimiz hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Derslere devam zorunluluğu vardır. Eğitim yerimiz NDT MERKEZİ dersliklerinde gerçekleşmektedir.
Ayrıca NDT MERKEZİ 5 kişi ve üzeri müşterilerimizin toplu taleplerde firmalarda, eğitim merkezlerinde veya eğitim ve sınav için uygun ortamın olduğu yerlerde de hizmet vermektedir.

Eğitimlerimize katılmak için tek şartımız okuma yazma biliyor olunmasıdır.
Sınav ve sertifikalandırma yapılırken her NDT yöntemi için ayrı olarak tecrübe süresi ve görme yeterliliği belgesi gerekmektedir.
Eğitimlerimiz bittiğinde eğitime katılan kişilere talep etmeleri durumunda “Eğitim Katılım Sertifikası” verilir.

EN ISO 9712 Standardına Göre NDT Personellerinin Seviye Tanımları

Seviye 1 belgesine sahip bir kişi aşağıda tanımlanan işleri yapabilir;
•    Teçhizatı kurar,
•    Muayeneleri yapar,
•    Yazılı kriterlere göre sonuçları kaydeder ve sınıflandırır,
•    Sonuçları raporlandırır.
•    Seviye 1 belgeli kişi, kullanılacak muayene metodu ve tekniğinin seçiminden veya muayene sonuçlarının yorum ve değerlendirilmesinden sorumlu değildir.

Seviye 2 belgesine sahip bir kişi aşağıda tanımlanan işleri yapabilir;
•    Kullanılacak muayene metodu için TM tekniğini seçer,
•    Muayene metodunun uygulanmasındaki sınırlamaları tanımlar,
•    TM standart ve şartnamelerini TM talimatı şekline getirir,
•    Teçhizatı kurar ve ayarlarını doğrular,
•    Muayeneyi yapar ve nezaret eder,
•    Sonuçları, uygulanabilir standart,kod veya şartnamelere göre yorumlar ve değerlendirir,
•    Yazılı TM talimatlarını hazırlar,
•    Seviye 1 için belirlenen tüm işleri yapar ve nezaret eder,
•    Seviye 2 veya altındaki personele rehberlik eder,
•    Tahribatsız muayene sonuçlarını düzenler ve raporlandırır.

Seviye 3 belgesine sahip bir kişi aşağıda tanımlanan işleri yapabilir;
•    Bir muayene tesisinin veya sınav merkezinin ve personelinin bütün sorumluluğunu taşır,
•    TM talimatlarını ve prosedürlerini hazırlar ve geçerli kılar,
•    Standart, şartname ve kodları yorumlar,
•    Kullanılacak özel muayene metodu, prosedürü ve TM talimatlarını belirler,
•    Seviye 1 ve seviye 2 için belirlenen tüm işleri yapar ve nezaret eder.
•    Seviye 3 personel aşağıdaki hususlara sahip olduğunu kanıtlamış olmalıdır;
•    Mevcut standart, kod ve şartnamelere göre sonuçları yorumlamalı ve değerlendirmelidir,
•    TM metodunun seçimi, TM tekniğinin oluşturulması ve diğer kriterlerin mevcut olmadığı durumlarda kabul kriterlerin oluşturulmasına yardımcı olunması için malzeme, imalat ve mamul teknolojisi hakkında yeterli tecrübeye sahip olmalıdır, diğer TM metotları hakkında genel bilgiye sahip olmalıdır,
•    Seviye 3 altındaki personele rehberlik edebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

NDT BELGELENDİRME BAŞVURU

Tahribatsız Muayene (NDT) Eğitimini almış ve görme yeteneği uygun olan her birey EN ISO 9712 Standardına göre Tahribatsız Muayene sertifikası almak için NDT MERKEZİ’ne başvuruda bulunabilir. Başvuru formumuz aşağıda yer almaktadır.
Tahribatsız Muayene Belgesi almak isteyen kişiler aşağıdaki “TAHRİBATSIZ MUAYENE BELGELENDİRME ve SINAV PROGRAM KURALLARI” na göre süreç izlenir.

Okunma 14638 defa

Adres

Fevzi Çakmak Mah. Kılıç Reis Sok. No:15A Kaynarca,
Pendik / İSTANBUL

Telefon: 0552 703 5877

Fax: 0216 597 00 76

 

© 2024 NDT MERKEZİ