TARAFSIZLIK;
NDT MERKEZİ olarakTS EN ISO/IEC 17024 standardı, TÜRKAK ve MYK kurumlarının belgelendirme faaliyetlerine yönelik yayınlamış olduğu yönetmelik, mevzuat, belgelendirme programı, rehber vb. dokümanlarında yer alan kurallara uygun davranacağımızı,
Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacağımızı, bu kişiler arasında adil olacağımızı,
Aşırı mali şartlar veya bir birlik veya dernek/gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlaradayandırılarak kısıtlanmalar uygulamayacağımızı,
Başvuru sahipleri ve adayların erişimini haksızolarak zorlaştırıcı/kolaylaştırıcı veya engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımızı,
Paylaşılan tüm bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacağımızı,
Belgelendirme faaliyetlerindeki tüm süreçlerden sorumlu olarak ticari, mali ve diğer baskılara karşı önlemlerimizi alacağımızı,
Tarafsızlığına karşı NDT MERKEZİ’ndeki faaliyetlerinden, ilgili kuruluşlarından, ilişkilerinden veya personel ilişkilerinden kaynaklanantehditleri devamlı surette belirleyerek, risk teşkil eden durumlarda gerekli önlemleri alacağımızı,
Belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel çıkar çatışmalarınıanaliz ederek, dokümante edeceğimizi ve ortadan kaldıracağımızı veya en aza indirgeyeceğimizi,
Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personel tarafından tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını,
Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,
Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,
Adayların, sınav ve eğitiminde yer almış personelimize, hiçbir şekilde belgelendirme kararıverdirmeyeceğimizi,
Ticari veya herhangi bir çıkar ilişkisi veya akrabalık veya benzeri bir ilişki olması durumunda ilgili çalışana bu süreçte görev vermeyeceğimizi
Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına alacağımızı,
Tarafsızlığımızın korunabilmesi için NDT MERKEZİ yönetimi ve tüm personeli olarak; bağımsız, çıkar çatışmalarından uzak, yanlılıktan uzak, önyargılardan uzak, nötr, adil, açık fikirli, önyargısız ve dengenin korunması ilkelerine bağlı kalacağımızı,iltimas yapmayacağımızı,

GİZLİLİK;
Belgelendirme faaliyetlerinde elde edilen veya başvuru sahibinin, adayınveya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgilerin, yasaların bu tür bilgilerinaçıklanmamasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılıizni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklanmayacağımızı,
Yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde, yasal bir engelyoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildireceğimizi,
İlgili kuruluşların faaliyetlerinin gizliliği tehlikeye atmadığını güvence altına alacağımız,
Belgelendirme faaliyetlerinde tüm süreçlerin ve bu süreçlerde yer alan tüm bilgi ve kaynakların gizlilik ve güvenliğini sağlayacağımızı,

Beyan ve taahhüt ederiz.

Handan EKEM
GENEL MÜDÜR
02/08/2019

Adres

Fevzi Çakmak Mah. Kılıç Reis Sok. No:15A Kaynarca,
Pendik / İSTANBUL

Telefon: 0552 703 5877

Fax: 0216 597 00 76

 

© 2024 NDT MERKEZİ