Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi

ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE BELGELENDİRME

NDT MERKEZİ, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

“NDT MERKEZİ, 10.09.2020 Akreditasyon Tarihi AB-0349-P Akreditasyon Numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 20.11.2020 Yetkilendirme Tarihi YB-0263 Yetkilendirme Kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.”

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

Başvuru Süreci

MYK belgesi almak isteyen adayların BAŞVURU FORMU’nun aslını,kimlik fotokopisini ve ödeme dekontunu başvuru merkezimize iletmeleri gerekmektedir. Başvurusunu internet üzerinden yapmak isteyen adayların, Başvuru formunun çıktısını doldurup imzalayarak taramasını, kimlik fotokopisini ve ödeme dekontunu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeleri gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapan adayların, başvuru formunun aslını sınav öncesi teslim etmeleri gerekir.

18 yaşını doldurmuş ve mesleği icra etmesine engel bir fiziksel engeli olmayan herkes NDT MERKEZİ’nin kapsamındaki mesleklere başvuru yapma hakkına sahiptir. Ancak özel ihtiyaç olması durumunda (okuma-yazma, tercüman (ücret aday tarafından karşılanır), sınav ve belgelendirme sürecini etkilemeyecek şekilde yardımcı bir ekipman, vb.) başvuru formunda sınav öncesinde NDT MERKEZİ’ne bildirilmelidir.

NDT MERKEZİ yetki kapsamındaki her ulusal yeterlilik birimi için ve her ulusal yeterlilik için belirlenmiş sınav ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

“İşsizlik Sigortası Fonu” kapsamında bir defaya mahsus devlet desteğinden faydalanılabilmektedir. Bu fondan faydalanmak isteyen aday, sınav ücretini ödediği ve başvuru için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği takdirde 3 kez sınava girme hakkına sahip olur. Teşvik hakkını daha önce kullanan veya teşvik hakkını kullanmak istemeyen/kullanamayan adaylara da NDT Merkezi tarafından 2 kez sınava girme imkanı sağlanmaktadır. İlk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüm sınav haklarının kullanması gerekmektedir. İşsizlik Sigorta Fonu hakkındaki detaylı bilgiler (https://www.myk.gov.tr/ ) web sitesindeyer almaktadır.

Birim Geçerlilik / Birim Birleştirme

15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü ve 12UY0083-3 Metal Kesimci ulusal yeterlilikleri için;

Sınavların geçerlilik süresi 1 yıl ve birimlerin geçerlilik süresi 2 yıldır. Birim birleştirme yapılarak belge sahibi olunabilir. Birim birleştirme NDT MERKEZİ veya diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında yapılabilir. Birim birleştirmede geçerliliği devam eden birimin ücreti ödenmez.

12UY0016-4 Kaynak Operatörü, 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı, 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı ve 12UY0010-3 Çelik Kaynakçısı ulusal yeterlilikleri için;

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Sınav Süreci / Sınav Kuralları

 • Adayların sınav esnasında yanlarında, T.C kimlik numarasının yer aldığı fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet bulundurmaları gerekir. İlgili belgelerden herhangi birini sunamayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesiyapılmaz.
 • Adayların sınav saatinden minimum 15 dakika önce sınav alanında bulunmalarıgerekir. Gecikme süresi max.15 dakikasındadır.
 • Sınavalanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirilmesi yasaktır.
 • Sınav esnasında adayların kopya çekmesi, yardımlaşmaları, birbirleriyle konuşmaları ve birbirlerinden sınav gereci istemesi yasaktır. Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmanız sınav kurallarına aykırıdır. Kopya çektiği tespit edilen veya sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunan adayınsınavına son verilir, tutanak düzenlenir ve bu adaylar sınavdan başarısızsayılır.
 • Sınavlarda; Cep telefonu, telsiz, MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, Tablet, dizüstü bilgisayarı, akıllı saat, Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer vb. teçhizat/ekipman kullanılamaz. Mobil cihazların kapalı konuma getirilmesizorunludur.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmakyasaktır.
 • Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulmasıgerekmektedir.
 • Performans sınavında NDT MERKEZİ personeli tarafından işsağlığıvegüvenliğikurallarının ihlal edildiği, adayın kendisini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğünün tespit edilmesi halinde adayın sınavı durdurulur ve aday sınavdan başarısızsayılır.
 • Performans sınavının gerçek iş ortamında yapılması durumunda iş kıyafeti, baret ve çelik burunlu ayakkabı sınav öncesinde giyilmiş olabilir.
 • Sınav alanından Değerlendiricinin izni olmadan çıkılması yasaktır. Aksi takdirde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Bu formun ekinde verilen ilgili ulusal yeterliliğe ait BY ifadeleri üzerinden değerlendirme yapılır.
 • Sınavın yapılabilmesi için gerekli olan şartların (İş sağlığı ve güvenliği, alet, ekipman, vb.) sınavdan 1 saat önce hazır olmaması durumunda NDT MERKEZİ sınavı iptal eder. Bu durumda aday sınav hakkı yanmaz, sınav başka bir tarihe ertelenir.

 

Sınav Sonuçları / Belge Teslimi

 Sınav Sonuçları 10 gün içerisinde açıklanır, sınav sonuçlarına ve belge durumuna web sitemizdeki Belge Sorgulama butonundan ulaşılabilir.

Ulusal yeterlilik şartlarına göre ilgili birimlerin tamamından başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların belgeleri 30 iş günü içinde ofisimizden teslim alınabilir veya kargo yoluyla teslim edilir.

Belgeli kişininbelgesini kaybetmesi,belgenin yıpranması, kişisel bilgilerindeki değişiklikler vb. sebeplerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden belge düzenleme/basım, kargo ve EFT gibi ek ücretleri belge sahibi tarafından ödenerek yeniden belge basımı gerçekleştirilir. Yeniden belge basım ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

Belge Gözetim

Çelik Kaynakçısı, Alüminyum Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcısı ve Kaynak Operatörleri için;

Belge almış personel sertifikayı 6 aylık periyotlarla çalıştığı kurumun Kaynak Yetkilisi tarafından imzalatarak kurumumuza iletmelidir.

Aday gözetim tarihinde raporu NDT MERKEZİ’ne ulaştıramazsa Karar Verici kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi hâlinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.

Gözetim tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar adaylara SMS ile bilgilendirme yapılır.

Metal Kesimci ve Köprülü Vinç Operatörü için;

Adaylar gözetime tabi tutulmazlar.

Belge Geçerlilik Süreleri ve Belge Yenileme

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı;

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
 2. b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

 

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı;

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

 

11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı;

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
 2. b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

11UY0016-4 Kaynak Operatörü

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlananyöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
 2. b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

12UY0083-3 Metal Kesimci ve 14UMS0417-3 Köprülü Vinç Operatörü

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

Belgenin askıya alınması ve iptali

 Aşağıdaki durumların yaşanması halinde belge geçerlilik süresinin sonuna kadar belge askıya alınır.

*Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,

*Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,

*Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,

*Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

*Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi.

 

Aşağıdaki durumların yaşanması halinde belge iptal edilir.

*Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde belge geçerlilik süresi sonuna kadar düzeltici faaliyetleri yerine getirmemesi,

*Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,

*Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

*Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi.


Belge, Marka ve Logo Kullanımı

Belgelendirmeye hak kazanmış kişilere Mesleki Yeterlilik Belgesinin kullanım şartlarının, aday ve NDT MERKEZİ’nin yükümlülüklerinin yer aldığı BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ imzalatılır.

Belge, marka ve logonun kullanımı ile ilgili prosedüre ulaşmak için tıklayınız.


İtiraz ve Şikayet

Tüm süreçlerle ilgili itiraz ve şikayetlerinizi İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMUnu doldurup This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atarak veya NDT MERKEZİ ofisine gelerek yapabilirsiniz. İtiraz ve süreçlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hazırlanan prosedüre ulaşmak için tıklayınız.

Kapsamlarımıza ait Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

11UY0010-3 – Çelik Kaynakçısı

11UY0014-3 – Alüminyum Kaynakçısı

11UY0015-4 – Direnç Kaynak Ayarcısı

11UY0016-4 – Kaynak Operatörü

15UY0205-3 – Köprülü Vinç Operatörü

12UY0083-3 – Metal Kesimci

20UY0406-4 – Çiğ Süt Depolama Sorumlusu

20UY0405-3 – Çiğ Süt Toplama Elemanı

11UY0013-3 – Endüstriyel Boru Montajcısı

12UY0081-3 – Frezeci

21UY0441-4 – Kuyumcu (Perakende)

12UY0086-3 – Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi

12UY0087-4 – Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü

14UY0202-3 – NC/CNC Tezgâh İşçisi

18UY0351-4 – Tel Makineleri Operatörü

15UY0227-3 – Tornacı

Okunma 3265 defa

Adres

Fevzi Çakmak Mah. Kılıç Reis Sok. No:15A Kaynarca,
Pendik / İSTANBUL

Telefon: 0552 703 5877

Fax: 0216 597 00 76

 

© 2024 NDT MERKEZİ